Retail Sales Excellence w VW

We współpracy z nordforse zrealizowaliśmy projekt RSE dla VW Polska

Wyzwanie

Rynek nowych aut osobowych staje się coraz bardziej konkurencyjny. Klienci, którzy dokonują zakupu nowego auta biorą pod uwagę relację jakości do ceny, a coraz większą wagę w tej relacji zaczyna odgrywać jakość.

Sieć sprzedaży nowych aut jest strukturą rozproszoną organizacyjnie i geograficznie. Składa się z kilkudziesięciu niezależnych od siebie przedsiębiorstw, zróżnicowanych pod względem podejścia do filozofii sprzedaży i obsługi klienta. W znaczący sposób utrudniało to prowadzenie spójnej polityki korporacyjnej w obszarze zarządzania jakością obsługi klienta oraz zarządzania zespołami handlowymi.

Sposób realizacji

We współpracy z niemiecką firmą doradczą wprowadziliśmy intensywny program coachingowy w salonach sieci dealerskiej. Głównym adresatem programu byli menedżerowie sprzedaży. Uporządkowany został sposób zarządzania zespołami handlowymi, wprowadziliśmy logikę, cykliczność i przejrzyste procesy komunikacyjne. Kultura zarządzania ludźmi zorientowana została na coaching oparty o rezultaty sprzedażowe, a kultura sprzedaży na klienta i jego potrzeby.

Rezultat

 

Wzrost wyników jakościowych sieci dealerskiej w badaniach typu Mystery Shopping przeprowadzanych na zlecenie producenta oraz importera aut.

Wzrost satysfakcji klienta (badania CSS – telefoniczne badania satysakcji klientów po zakupie auta -przeprowadzane na zlecenie importera oraz producenta aut.)

Średni wzrost sprzedaży detalicznej o 15%

 

Reiss Profile w sporcie

Dokument wyemitowany przez telewizję 3Sat na temat zastosowania metodyki RMP w sporcie. Pierwszoligowe zespoły niemieckiej bundesligi stosowaly RMP.
×

×

Lukasz

×